IMAM MAHDI punya REKENING!!! WASPADA!!!

IMAM MAHDI punya REKENING!!! WASPADA!!!

Dimedia massa sedah heboh nama seorang laki-laki Muhammad Zubir Amir! Siapa dia???????????
Entah apa yang ada dalam otak Muhammad Zubir Amir, pria paruh baya tersebut memproklamirkan diri sebagai Imam Mahdi dan lantas memelintir surat Al A’raf untuk memuluskan jalannya.
Tak cukup sampai disitu saja, Zubir Amir pun memasukan nomor rekening pribadinya dalam ‘maklumat’ pembaitanan jemaatnya. Berikut ini adalah isi maklumat pembaiatan Zubir Amir yang tersebar di jejaring sosial facebook.

MAKLUMAT AL JAABIR TETANG PEMBAIATAN
SALAMUN ALAIKUM
﴾ Ali Imran:102 ﴿ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.
Diberitakan kepada kaum muslimin yang telah mengadakan BAIAT JANJI SETIA janji setia kepada PEMIMPIN ISLAM AL JAABIR sebagai tanda tidak mengikuti langkah setan atas perintah Allah masuk Islam kaffah, maka diberitakan kepada kita para syahidAllah untuk menyampaikan kepada masyarakat dunia :
KETENTUAN JANJI SETIA KEPADA ISLAM KAFFAH :
1. Jika beriman kepada PEMIMPIN ISLAM AL JAABIR tidak dibenarkan untuk melakukan pembaiatan melalui wakil-wakil AL JAABIR.
﴾ Al A’raf:158 ﴿ Katakanlah: “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia/ AL JAABIR, supaya kamu mendapat petunjuk”.
2. Baiat Islam kaffah hanya dibisa dilakukan langsung kepada PEMIMPIN ISLAM AL JAABIR
Jika kalian melihatnya, maka bai’atlah dia! Walaupun dengan merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah al-Mahdi.” (HR. Ibn Majah 4222, Hakim dalam al-Mustadrak 4/463, dishahihkan Hakim dan disetujui adz-Dzahabi. Dan Sanadnya dinilai kuat dan shahih oleh Ibnu Katsir).

3. kepada para wakil pemimpin AL JAABIR hanyalah bertugas mengabarkan
PEMIMPIN ISLAM telah datang
Kuniyahnya ALJABIR
Namanya MUHAMMAD ZUBIR AMIR bin AMIR ‘ABDULLAH
4. barang siapa yang beriman dan bersedia BAIAT kepada Islam kaffah, dibenarkan untuk melakukan pembaiatan janji setia melalui wakil – wakil AL JAABIR dengan mengeluarkan sebahagian hartanya untuk dipergunakan pada jalan Allah swt yang diberikan kepada wakilnya dan seperlima dari harta yang diberikan itu dipergunakan untuk wakilnya selebihnya dikirim langsung ke :
BANK MANDIRI atas nama ZUBIR AMIR dengan Rek.106-000-750-7141 dan
BANK MANDIRI atas nama ZUBIR AMIR dengan Rek.10-500-110-99011
﴾ Al ‘Ankabut:2 ﴿ Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?
﴾ At Taubah:20 ﴿ orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

5. Barang siapa yang beriman kepada Al-Jaabir namun tidak dapat melakukan baiat langsung mapun melaui wakil-wakilnya dikarenakan jarak, maka tanda imannya adalah dengan meyerahkan sebahagian hartanya
9:103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
kirim ke : BANK MANDIRI atas nama ZUBIR AMIR dengan Rek.106-000-750-7141 dan
BANK MANDIRI atas nama ZUBIR AMIR dengan Rek.10-500-110-99011
Demikianlah maklumat ini disampaikan untuk dapat kita jalakan sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT
tertanda
Al-Jaabir
Tapi anehnya, kesesatan Zubir Amir ini masih saja ada pengikutnya. Untuk itu silahkan share informasi ini agar diketahui oleh rekan-rekan Anda.
Next article Next Post
Previous article Previous Post