Kumpulan Fhoto betapa Indahnya Shalat!!!! Semoga menginspirasi!

Kumpulan Fhoto betapa Indahnya Shalat!!!! Semoga menginspirasi!

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
(Q.S At Taubah 71)
Semoga bermanfaat !
Sumber Fhoto Mbah Google
Next article Next Post
Previous article Previous Post